laika prognozeLaika ziņas

Lai noskaidrotu laika ziņu prognozi, no augšējā saraksta izvēlies valsti un no apakšējā saraksta - pilsētu. Lapas labajā pusē būs redzama laika apstākļu prognoze par šodienu un nākamajām 12 dienām.

Laika prognoze tavā lapā!
Izvieto LabsLaiks.lv prognozes arī savā mājas lapā! Zemāk piemērs:


Bielefeld

šodien:
Vējš: m/s
 °C
PIEKTDIENA
19. SEPTEMBRIS, 22:50
Naktī
°C

m/s
No rīta
°C

m/s
Dienā
°C

m/s
Vakarā
°C

m/s

Laika prognoze.2014
°C
m/s


.2014
°C
m/s


.2014
°C
m/s


.2014
°C
m/s


.2014
°C
m/s


.2014
°C
m/s


.2014
°C
m/s